3.7.2016Information:

Olimpiādes sacensībās piedalās republikas pilsētu un novadu (turpmāk – pašvaldību) komandas.
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi.
Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija, saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2000.gadā un vecāki.
Katra pašvaldība var pieteikt ne vairāk kā 2 (divus) dalībniekus katrā svara kategorijā.
Sacensībām tiek pielaisti dalībnieki saskaņā ar LTKF sportistu reitingu uz 2016.gada 31.maiju. Reitings tiek publicēts LTKF mājas lapā (http://wwwtaekvondo.lv/Home/Athletes) Dalībniekiem ir jābūt apdrošinātiem pret traumām.


Program:

Ja dalībnieku skaits ir 3, tad sacensības notiek pēc apļa sistēmas.
Ja dalībnieku skaits svara kategorijā ir mazāks par 3(trīs), tad attiecīgās svara kategorijas var tikt apvienotas pēc saskaņošanas ar komandu pārstāvjiem, ievērojot LTKF sacensību noteikumus.


Address:

Cēsīs.


Contacts:

Viktors Malošauskas - 29476947
Olga Kaziora - 29645505


Creator:
Mochalin Herman


FinishedIV Latvijas Olimpiāde, 2016
18872 | 279 | 28 | 1