25.11.2017108 Grupa A (BEZ SITIENIEM GALVĀ) Individual
17 Grupa B (AR SITIENIEM GALVĀ) Individual
City Organization Competitors

5 5 5 108
City Organization Competitors

4 4 4 17


Astankov Cup 2017
15543 | 186 | 31 | 1