25.11.2017108 Grupa A (BEZ SITIENIEM GALVÄ€) Individual
17 Grupa B (AR SITIENIEM GALVÄ€) Individual

Astankov Cup 2017
9938 | 1064 | 28 | 4