25.11.2017108 Grupa A (BEZ SITIENIEM GALVÄ€) Individual
17 Grupa B (AR SITIENIEM GALVÄ€) Individual

Astankov Cup 2017
12050 | 814 | 17 | 2