25.11.2017108 Grupa A (BEZ SITIENIEM GALVÄ€) Individual
17 Grupa B (AR SITIENIEM GALVÄ€) Individual

Astankov Cup 2017
11241 | 252 | 20 | 1