25.11.2017108 Grupa A (BEZ SITIENIEM GALVÄ€) Individual
17 Grupa B (AR SITIENIEM GALVÄ€) Individual

Astankov Cup 2017
10974 | 421 | 23 | 1